" MAKKULING GIRING-GIRING "

Vocal : Eddy Silitonga
Makkuling giring giring diparsirang anni taon
Halak martaon baru, ianggo ahu lao do tu hudean mi
Dohot haha anggi iboto hi, sai tumatangis

Marsingang humaliang, ditopini udean mi
Songon anak ni manuk, nasai siok siok
Ai so adong indung na, lao mangulosi

Hape damang na sumuan, dohot namanoroni i
Lao do maredang edang, so adong na hurang ni
Tondong ni dainangi, nang tondongni damang pe
Tung mandao do sude, dung marujung ho inong

Sude dongan magodang, marpahean na imbaru
Dang tarihuthoni inong, udean mi ma pinaias dainong

Marpodoman naimbaru ho inong, hami sai mali ali
edit