Lirik Dolok Pusuk Buhit (Tonggo-Tonggo) - Siantar Rap Foundation - P.N.S.I

#
Asi mari ma hamu
Badia ni da ompung
Na umpago balik-hulu
Na sumuan bangun-bangun
Mula ni api martimpul
Ditano Sianjurmulana

##
Siantar Rap Foundation Vol 2
Ompunta martua
Sidogor-dogor
Mula ni pulung-pulungan
Mula ni ubat-ubatan
Ubat-ubatan ni Boru
Sibaso-bolon

Asa ibana ma hape
Tantan laho mijur
Hoda laho tu langit
Mula ni patik dohot uhum
Hatubuan ni
Hariara sundung di langit

Uweeee.......
Uweeee.......
Uweeee.......

Ompunta martua
Sidogor-dogor
Mula ni pulung-pulungan
mula ni ubat-ubatan
Ubat-ubatan ni Boru
Sibaso-bolon

Mula ni dungdang - mula ni sahala
Mula ni ampang si opat suhi
Solup si opat bale
Parmasan si sampulu dua solup

Asa ibana ma hape
Tantan laho mijur
Hoda laho tu langit
Mula ni patik dohot uhum,
Hatubuan ni
Hariara sundung di langit

Na uja sandar
Na uja sorang
Di rajanta Siraja Hatorusan
Na torus tu langit
Na torus tu Debata
Pasahat somba-iang
Tu Ompunta Mulajadi Nabolon

(Mulak tu #)


Judul : Dolok Pusuk Buhit (Tonggo-Tonggo)
Cipt         : Awenz & Augustinus Sitanggang
Artis : Siantar Rap Foundation - P.N.S.I
edit