Lirik Pinarsitta Ni roha - Paloma Trio

#
Nungnga takkas be huboto
Holong ni rohami
Laos songoni do rohakku
Sai hot do tu ho

Reff:
Nungnga tung mansai leleng
Hita naso pajuppang i
Ai nungnga tung masihol
Rohaki pe dang sonang

Ai tung sotarhatahon
Sihol ni rohakki tu ho
Tungso boi be au sonang
Tung so boi be au sonang
Dang ra no be matakku
Laos so boi au tarpodom
Huingot boi au tarpodom

Huingot do sasudena
Ito padantai
Pos situtu do rohakku ito marnida ho

Molo juppang tikkina
Pos roham di padantai
Ikko saut do sudena
Sinakkap ni rohatta
Holong na di rohakku
Tu holong na di rohami
Ho tinodo ni roha
Si rokkap ni tondiku
Pinarsitta ni roha


Judul : Pinarsitta Ni roha
Cipt : Maharun Situmeang
Vocal : Trio Paloma
edit