Boasa Ma - Marsada Band

Unang ma holan disurati didok ho.
Holong roham tu au.
Unang ma holan dinipi ki ho ro.
Lao mandapotton au.

Boasa ma tardindang dindang rohakki.
La la la tu ho.
Boasa ma arian borgin la la
Huingot-ingot ho.

Du..u..u…u, a…a..a….a

Unang ma holan disurati didok ho.
Holong roham tu au.
Unang ma holan dinipi ki ho ro.
Lao mandapotton au.

Boasa ma tardindang dindang rohakki.
La la la tu ho.
Boasa ma arian borgin la la
Huingot-ingot ho.

Du..u..u…u, a…a..a….a

Boasa ma tardindang dindang rohakki.
La la la tu ho.
Boasa ma arian borgin la la
Huingot-ingot ho.

Du..u..u…u, a…a..a….a
edit