Putri Ayu Silaen - Nungga Hujalo

Judul : Nungga Hujalo
Penyanyi : Putri Ayu Silaen
Cipt : Osman Marbun


Dihaburjuhon ho amang
Dihabegetenhon ho boru
Na marsiajari namarsikola i
Marupa do hodokki marlaba do lojaki
Ture hamu sude ianakkonku

[**]
Nungga hujalo be amang
Nungga hu dai be boru
Natonggi na tabo dingolukkon
Gogo ni tangiang i
Holso ni nadangol i
Sikkop do ngolumu ianakkon ku

Reff...
Dipasu-pasu Tuhan i
Maho anakkonku
Marparange na denggan saleleng ngolumi
Diparbisuki Tuhan i ma ho o boruku
Parmuduhon paturehon akka pahoppuki
Molo tung sundut pe muse mata ni arikki
Nungga sonang be rohakki dipanjou nai
Mardame sonang ma hamu
Sude pinomparhi
Sai dirahuti holongi na sian Tuhan i
edit