Lafaz Takbir Hari Raya Dalam Rumi

Menjelang Aidilfirtri 2016 ini, kami kongsikan dengan anda Lafaz Takbir Hari Raya termasuk terjemahan dan dalam bahasa RumiLafaz Takbir Raya Dalam Rumi

 Allaahu akbar. Allaahu akbar. Allaahu akbar. Laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar.
Allaahu akbar walillaahil hamd.

Allaahu akbaru kabiiraa
walhamdulillaahi kathiiraa
wasubhaanallaahi bukrataw wa ashiilaa. 
Laa ilaaha illallaahu walaa na’budu illaa iyyaahu mukhlishiina lahuddiin
walau karihal kaafiruun. (atau)
walau karihal musyrikuun. (atau)
walau karihal munaafiquun. 
Laa ilaaha illallaahu wahdah, shodaqo wa’dah, 
wanashoro ‘abdah, wa a’azza jundahu 
wahazamal ahzaaba wahdah. 
Laa ilaaha illallaahuwallaahu akbar. 
Allaahu akbar walillaahil hamd

edit